16 mei 2018

Woorden of daden

Gefronste wenkbrauwen en een bedenkelijk gezicht. En een kleine zucht. Misschien ook even draaien met de ogen. Ik kon het niet laten na het lezen van 2 posts op sociale media van 2 zetelende schepenen. Ze deden weer maar eens waar ze goed in zijn: een blij verhaal vertellen zonder nuance of bijhorend beleid.

Ik kon het niet laten van te reageren. Bij deze.

Post 1: De kindergemeenteraad

De schepen van Jeugd prijst in zijn post de keuzes van de kindergemeenteraad. En terecht. De kindergemeenteraad stelt een aantal zaken voor die nodig zijn in Izegem. Alleen moeten we vaststellen dat bijhorend beleid uitblijft. Ik overloop het even met u.

1. Meer groen: in de afgelopen legislatuur is er niet meer groen gekomen. Wel iets meer openbaar groen, door de openstelling van het Blauwhuis. Toch blijven we in Izegem ver onder het Vlaamse gemiddelde zitten als het gaat over recreatieve ruimte (gemeentemonitor, pagina 23). Zelfs als we het Blauwhuis er bij rekenen, is er nog geen 1 vierkante meter per inwoner voor recreatie voorzien (0,88 om exact te zijn), terwijl dit in Vlaanderen 1,33 is.

Werk aan de winkel dus. Maar plannen voor bijkomende speelpleintjes, zeker in nieuwe verkavelingen blijft achterwege. Ik hoor de schepen van Wijkontwikkeling op de nieuwjaarsreceptie nog zeggen dat het onmogelijk is om in elke wijk een speelplein te voorzien. Ik verslikte mij even. Dat zou net een streven moeten zijn.

En voor de liefhebbers: in de provincieraad was N-VA Izegem bij monde van Kurt Himpe tegen de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof. Nu die uitbreiding er toch is en fel wordt gesmaakt, wordt die blijkbaar wel omarmd. Vreemd.

2. Meer fietspaden: en gelijk hebben ze. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit van onze fietspaden is ondermaats. Nog niet de helft van onze inwoners vindt dat er voldoende fietspaden zijn (38%), slechts een vergelijkbare groep vindt die ook kwalitatief voldoende (41%) (zie gemeentemonitor, pagina's 49 en 51).

Een coherent mobiliteitsbeleid waarbij fietser (en voetganger) de plaats krijgen die ze verdienen blijft nog steeds uit. Een nieuw mobiliteitsplan werd aangekondigd, maar de schepen van Mobiliteit geeft voorlopig niet thuis.

Het meest schrijnende voorbeeld is en blijft toch hoe er naar de Lendeleedsestraat wordt gekeken. Die straat wordt als onveilig ervaren door buurtbewoners, zeker als het over wandelen en fietsen gaat. Daarnaast maakt die straat ook deel uit van een provinciaal fietsroutenetwerk.
Eigenlijk vraagt die straat 2 dingen: een deftige, veilige fietsverbinding (en dus een afgescheiden fietspad) en een smallere autoweg, waardoor het verkeer ook trager zal gaan. De buurt gaat hiermee akkoord. Maar wat werd de oplossing? Fietsers moeten maar omrijden en we plaatsen wat kussens op de weg. Doortastend is dit niet te noemen.

3. Minder sluikstorters: er is te veel afval, dat staat vast. Maar de grootste partij in Vlaanderen weigert, zowel in Izegem als binnen de Vlaamse regering hier de nodige stappen in te zetten. Wij willen ons aansluiten bij de statiegeldalliantie en zijn voor statiegeld op blikjes en PET-flessen. Zo kunnen we tot 40% van het zwerfvuil aanpakken. Helaas.

4 Minder snelheidsovertredingen aan scholen: veel ouders met schoolgaande kinderen bevinden zich in een vreemde situatie: ze vinden de situatie aan de schoolpoort te onveilig door alle verkeersdrukte, dus nemen ze maar de auto maar dragen ze hierdoor nog extra bij tot die verkeersdrukte. Nochtans bestaat er een maatregel om dit te counteren: een schoolstraat. Dit is een systeem waarbij een korte periode voor de start en na het einde van de school een deel van de straat wordt afgesloten. Hierdoor is er GEEN verkeer aan de schoolpoort en kunnen kinderen en jongeren veilig de school bereiken.

Je zou denken: topidee! Ik deed het alvast. Alleen stuitte het voorstel hierover op een njet in de Comissie Openbare Werken en Mobiliteit. Alle vrouwelijke leden en de (mannelijke) schepen waren voor, alle andere mannen waren tegen. Nochtans zijn verschillende scholen hiervoor vragende partij. Van een schepen verantwoordelijk voor onderwijs en mobiliteit zou je toch verwachten dat dit al lang in voege is.

Met Groen Izegem zijn we het dus volmondig eens met de Kindergemeenteraad. Maar het er mee eens zijn is niet genoeg, wij willen dit ook koppelen aan beleid, aan acties, aan maatregelen. Aan daden, niet enkel aan woorden.

Post 2: Een regenboogvlag

17 mei is de dag tegen de homofobie en de transfobie, daarom hangen her en der regenboogvlaggen uit. En terecht, want discriminatie moet de wereld uit. De schepen haalt hier dus terecht een probleem aan. Alleen gaat niet iedereen daar mee akkoord.

1. Op de Idee-raad stelde de schepen van Integratie en Inburgering dat homofielen en transgenders geen doelgroep zijn die gediscrimineerd worden. De waarheid wordt hier niet alleen geweld mee aangedaan, het uithangen van de regenboogvlag spreekt de schepen hierin tegen.

2. Inzetten op het tegengaan van discriminatie is zoveel meer dan een vlag uithangen. Een actief diversiteitsbeleid waarbij elke doelgroep (LGBT-gemeenschap, nieuwkomers en anderstaligen, senioren, personen met een beperking) de aandacht en ondersteuning krijgt die het verdient, blijft uit.

Wij willen van Izegem net een warme, inclusieve stad maken waar iedereen zich welkom en veilig voelt. Daarom hebben we ons Plan Warm Izegem ontwikkeld.

3. Niet-discriminatie is één van onze waarden. Helaas moeten we vaststellen dat deze meerderheid hier flagrant tegen zondigt. Zo moet een bepaalde groep van nieuwkomers extra betalen om bepaalde papieren in het stadhuis te krijgen. Non-discirminatie?
Of moet een kind €2 betalen om deel te nemen aan de buitenspeeldag, ondanks protest van de jeugdraad. Spelen is een fundamenteel kinderrecht en zou altijd gratis moeten zijn. Ook hier helaas. Wederom een discriminatie.

Ook hier dus opnieuw: wij willen geen windowdressing, geen happy happy joy joy op sociale media. Wij willen beleid, acties en resultaten. En die blijven uit.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Lucien Vandenbroucke
  commented 2018-05-18 08:57:37 +0200
  Een warm Izegem is de facto een veilig Izegem maar veel gezelliger :-)
  Go for it Balder!
 • Ruth Derycke
  commented 2018-05-17 22:08:34 +0200
  Terecht misnoegd! Ik doe mee
 • Balder Clarys
  published this page in Woorden of daden 2018-05-15 08:43:11 +0200