12 jul 2016

Voorstel aanpak fietsvoorzieningen

Voorstel aanpak fietsvoorzieningen De fietsvoorzieningen in Izegem zijn verouderd of voldoen niet aan huidige standaarden. Op de meeste plaatsen zijn er fietsrekken voorzien (station, JOC/ ISO, muziekacademie, Wallemote,?) maar toch zijn er enkele pijnpunten, verouderde fietsrekken (Sint-Tillokerk), te weinig fietsrekken (grote markt, Wallemote), fietsenstalling met gebreken (achterkant station; lekkend dak) of gewoon geen fietsstalling (wandel op de mandel, volkstuintjes, Emelgemse plein, Eperon d'Or) .. . Naast deze publieke plaatsen ontbreken bij vele pleinen (met woningen) ook fietsrekken of fietsstallingen (Herman Roelstrateplein, maandagmarkt, melkmarkt). Waardoor inwoners vaak hun fiets tegen de gevel moeten plaatsen.

Er moeten meer kwalitatieve en uniforme fietsrekken komen zodat men zijn fiets in Izegem gemakkelijker kan plaatsen.

Bakfietsparkeerplaatsen

Naast de gewone fietsrekken ontbreken op het hele grondgebied ook fietsparkeerplaatsen voor bakfietsen, wat een opkomend fenomeen is. Kunnen hiervoor speciale parkeerplaatsen voorzien worden, zodat een bakfiets ook kan parkeren in het centrum.
Dit gaat zowel over plaatsen met een publieke functie (bibliotheek, achterkant station, zwembad,?) als plaatsen in centrumstraten met een hoge woningdichtheid.
In het tweede geval kunnen bewoners een aanvraag indienen om in een centrumstraat éen parkeerplaats op te offeren voor een bakfietsparkeerplaats, waar er dan enkel bakfietsen mogen geparkeerd staan. Dit kan met een schildering op de grond of met het plaatsen van een bord.

Fietsreparatiezuilen

Een fietsreparatiezuil is een zuil voorzien van basisgereedschap om kleine reparaties en aanpassingen aan de fiets snel en comfortabel zelf uit te voeren. Veelal is deze ook uitgerust met een fietspomp.

In het centrum van Izegem kan zo'n zuil niet ontbreken. Enkele locaties in waar dergelijke zuilen kunnen komen: het station, Joc/Iso, Sok Kachtem, Oud stadhuis Emelgem, Bosmolens kerk,? Indien niet opportuun op zoveel plaatsen, lijkt het station de ideale plaats om van start te gaan met dit project.

Mobiele fietsrekken

Kan de stad Izegem overgaan tot het kopen van enkele mobiele fietsrekken die kunnen gebruikt worden voor evenementen. Nu worden bij schoolfeesten/ muziekevenementen/ sportevenementen/? vaak geen extra fietsrekken voorzien en worden fietsen vaak gewoon in de straat geparkeerd. Soms worden nadars geplaatst als tijdelijke fietsrekken, deze kunnen echter niet zoveel fietsen op een ordelijke manier stallen. Indien de stad over stevige en gemakkelijk verplaatsbare fietsrekken zou beschikken, dan kunnen verenigingen deze huren bij evenementen.

Voorstellen

Hierbij de vraag voor de goedkeuring van volgende punten:

  • Systematische aanpak van de huidige fietsstallingen met eventuele aankoop van nieuwe kwalitatieve en uniforme fietsrekken.
  • Invoeren van enkele bakfietsparkeerplaatsen op openbare plaatsen.
  • Mogelijkheid voor de burger om een aanvraag in te dienen om een parkeerplaats in een centrumstraat op te offeren voor een parkeerplaats voor fietsen en/of een bakfiets.
  • Aankoop van fietsreparatiezuilen.
  • Aankoop van mobiele fietsrekken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.