21 sep 2012

Volkstuintjes

Met volkstuintjes willen we de vele appartementsbewoners en inwoners met een stadstuintje de mogelijkheid bieden om te tuinieren. Volkstuintjes hebben ook een sociale functie. Ze brengen mensen bij elkaar en je kan er gratis leren van je buur tuinier. De komende legislatuur maken we er werk van en gaan op zoek naar een geschikte locatie.  Caterina Rathmann

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.