24 mei 2010

Uw stem: Groen! .... lijst 13

Misschien denk jij ook wel: weer verkiezingen? Weer een zondag verplicht naar het stemlokaal? Waarom kiezen als er toch niets gebeurt en niks verandert? We hebben terecht redenen om kwaad te zijn. Communautaire problemen raken al jaren en jaren niet geregeld. Jongeren zijn wanhopig op zoek naar een fatsoenlijke baan. Ouderen klagen over hun lage pensioen. Kinderen lijden aan astma door de luchtverontreiniging. Het OCMW krijgt mensen over de vloer die hun ziekenhuiskosten of hun energiefactuur niet kunnen betalen. Studenten vragen een leefloon omdat de studiekosten te hoog zijn. Het lijkt wel of de politiek niets meer opgelost krijgt. De vraag is dan wat je met die kwaadheid doet. Je verandert de politiek niet door er van weg te blijven. Je laat het dan over aan anderen. Een reeks politici en belangengroepen zullen maar wat blij zijn als mensen niet meer komen stemmen. Neem de politiek weg, en het recht van de sterkste komt binnengewandeld. De ongecontroleerde markt neemt over, de kapitaalkrachtige beslist, het milieu wordt koopwaar. En dat is toch niet wat jij wil? Laat het jou echt helemaal koud welke partijen straks over jouw toekomst beslissen? Wij komen duidelijk uit voor onze overtuiging en daarom steunen wij de lokale kandidaten voor Groen! op lijst 13. Kiezen voor Groen! staat voor een angetermijnvisie, op basis van een duurzame economie, die rekening houdt met de grenzen van de mens en de planeet. Misschien kunnen wij je overhalen om ook voor Groen! en voor sterke kandidaten te kiezen?

Laat ons alvast hierbij een kwartet voorstellen dat woont, leeft en/of actief is in Izegem.

Onze nationale atletiektrots Veerle Dejaeghere geeft les in het lager onderwijs en staat op de 3de plaats van de Kamerlijst.

Wim Tousseyn werkt als verpleger in de gevangenis van Brugge. Je vindt zijn bolletje op plaats 13.

Nancy Acx, op nummer 14, is ervaringsdeskundige armoede & sociale uitsluiting.

Voormalig volksvertegenwoordigster Annemie Descheemaeker is leerkracht in de Jeugd- & gehandicaptenzorg en is lijstduwer bij de opvolgers.

Alvast dank voor een (eco)logische keuze,

Groen! Izegem

PS Je vindt alles over de groene visie, het programma en alle kandidaten op www.groen.be en www.groenwestvlaanderen.be

PS Wij zoeken nog ramen en tuinen waar er plaats is voor een affiche of tuinbord! Wil jij graag onze kandidaten zo steunen, geef dan een seintje door een reactie in testuren.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.