30 sep 2012

Uitbouwen van het fietsnetwerk.

Het bovenlokaal fietspadennetwerk wordt verder gerealiseerd met subsidiëring van het Vlaamse gewest. Hierbij denken we aan de verbinding de Mol met het centrum, de Reperstraat, Lendeleedsestraat ? Buurt- en kerkwegels moeten geherwaardeerd en ingeschakeld worden als veilige wandel- en fietsverbindingen.  Katelijn Vandenbroucke

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.