12 dec 2017

Steunen, niet trekken

Steunen, niet trekken.                Ik ben nu dertig jaar het boegbeeld van Groen Izegem. Ik heb er in al die jaren naar gestreefd om Izegem warmer, socialer en groener te maken en dat zal ik blijven doen. Maar nu is het tijd om de fakkel door te geven aan een volgende generatie van gedreven, geëngageerde en getalenteerde groene doeners.
 
De Start
In 1987 startten we met Agalev-Izegem, om een jaar later deel te nemen aan de verkiezingen met 'slechts' zes kandidaten. Het resultaat mocht er zijn, 869 stemmen maar geen zitje in de gemeenteraad. Snel had ik een compagnon de route, Carine Duyck sloot aan en werd lijsttrekker in 1994, met hetzelfde resultaat. In 2000 deden we onze entree, Carine Duyck in het OCMW en ikzelf in de gemeenteraad. Een uiterst boeiende periode, veel studiewerk om ons de dossiers eigen te maken. Het was de legislatuur waar zeer veel ruimtelijke plannen op tafel kwamen. Als mandataris moesten en konden we ons bewijzen. We voerden een opbouwende oppositie, zoals we dat nog steeds doen, onze voorstellen werden overwogen en enkele werden uitgevoerd.
 
Het Kartel
In 2006 gingen we in kartel naar de kiezer. We kwamen met twee in de gemeenteraad en in de meerderheid. Een nieuwe en boeiende ervaring, maar ook anders. Vanuit de meerderheid kom je als raadslid minder aan bod in de gemeenteraad, je werkt meer achter de schermen. In die periode was Carine bestuurder bij Etiz en werd Etiz deel van Infrax, nu een evidentie, toen was daar moed voor nodig. Het was ook de legislatuur waar we met de meerderheid concrete plannen maakten om de stationsomgeving aan te pakken, iets wat helaas niet kon gerealiseerd worden in zes jaar.
 
Het plan Visie2030
In 2012 werd het politieke landschap grondig hertekend. We maakten dan wel terug deel uit van de meerderheid, de discussies over de heraanleg van de stationsomgeving begon van vooraf aan en werd opengetrokken naar Visie2030 voor heel onze stad. We namen actief deel aan boeiende discussies, ook met burgers. Ambitieuze plannen waren het resultaat, een onderdoorsteek van de Rijksweg die het centrum verbindt met de Bosmolens, de ondertunneling van het spoor, de heraanleg van de marktpleinen van Kachtem en Emelgem,? enz. Helaas bleef het bij plannen. De uitvoering werd verwezen naar de (verre) toekomst. De verandering en vooruitgang die Izegem nodig heeft, bleef uit.
 
'luisteren naar burgers en samen werken aan een menselijker, eerlijker en gezondere samenleving'
 
Terug op eigen benen
Groen stapte daarop uit de meerderheid. De reacties bij onze achterban waren unaniem positief. Het was het begin van de vernieuwde werking. Daarbij kwam dan nog het gezelschap van Simon Vanderschaeve, een jonge groene kracht in de gemeenteraad. We waren terug met z'n tweeën in de raad. Maar eigenlijk met meer. We starten met een kern die de gemeenteraden voorbereidt. Het is een ongemeen boeiende tijd, met nieuwe mensen, nieuwe ideeën, soms spetterende discussies, zo hoort het. Argumenten aanbrengen, naar elkaar luisteren, je mening bijsturen,? ik heb soms het gevoel dat dit wat verloren gaat in de politiek. Niemand heeft het grote gelijk, meerderheid en oppositie moeten luisteren naar burgers en samen werken aan een menselijker, eerlijker en gezondere samenleving. En dat proberen wij ook te doen met Groen.
 
Toekomst
De nieuwe ploeg is er bij Groen Izegem. De werking groeide zowel inhoudelijk als in actieve leden. Een nieuwe generatie staat klaar om Groen te vertegenwoordigen. Ik ben daar bijzonder blij mee. Voor de zomer heb ik dan ook besloten om geen kandidaat te zijn voor een plaats in de top drie. Met veel plezier zal ik de lijst steunen. Ik kijk dan ook heel hoopvol naar de toekomst en heb het volste vertrouwen in de nieuwe kandidaten. Allemaal mensen waarmee het goed samenwerken is en dat zal ik steunen. Vanop welke plaats? Dat beslissen we de komende weken.
 
Bedanking
Soms willens nillens, maar een positief gevoel overheerst. Ik wist mij altijd gesteund door leden, sympathisanten en kiezers. En niet in het minst van Heidi, die mij altijd steunde, adviseerde, een spiegel voorhield en 30 jaar vele avonden alleen thuis zat met onze opgroeiende zonen. Die steun is misschien niet gezien, maar onmisbaar voor wie zich wil engageren.   
 
Met vriendelijke groeten,
 
 
Filip Lombaert
Gemeenteraadslid
0473 69 04 14

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.