11 sep 2012

Speel en ontmoetingsruimte

Groen hecht veel belang aan buitenspeelruimte voor kinderen en ontmoetingsruimte voor jongeren.We zorgen er voor dat in de publieke ruimte voldoende aantrekkelijke en avontuurlijke kindvriendelijke speelplekken zijn, gespreid over onze stad. We blijven investeren in buurt- en wijkspeelpleintjes.  Toon Casteele

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.