14 jul 2012

SAMEN WERKEN AAN EEN AMBITIEUS MAAR REALISTISCH IZEGEM

Missie Izegem verder op een gezonde, financiële basis uitbouwen tot een pittige, inspirerende en

attractieve stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ontspannen?te vertoeven en waar, in alle gemeentelijke sectoren, een kwalitatieve dienstverlening wordt aangeboden door bekwaam personeel uitgerust met de aangepaste materiële hulpmiddelen. We willen een levendig Izegem, een leefbare stad waar je van alles kan doen en proeven, maar waar je ook rust kan vinden.

Visie

° Izegem verder
uitbouwen tot een aangename, veilige en propere stad.

° Financieel beleid
in functie van de vooropgestelde doelstellingen.

° Kwalitatieve
medewerkers aanwerven, opleiden en begeleiden en zodoende gemeentepersoneel
creëren dat het beste van zichzelf geeft voor de klant (de burger) in een
stimulerende werkomgeving.

° De burger, onze
klant, op een efficiënte, correcte, snelle en klantvriendelijke manier diensten
verlenen die beantwoorden aan zijn behoefte en wensen, waardoor de hoogst
mogelijke tevredenheidsgraad wordt bereikt.

° Iedere Izegemnaar
uit verschillende kansengroepen moet maximaal kunnen deelnemen aan sport,
cultuur en andere manifestaties.

 

 1. Belangrijkste
  project voor de komende legislatuur is de
  vernieuwing en heraanleg van de
  stationsomgeving
  met het verleggen van de centrale brug, een nieuwe ringweg, een groene brug
  voor fietsers en voetgangers.  Dit alles
  moet resulteren in een nieuwe mooie Korenmarkt met grote terrassen, open en
  groene ruimte aangevuld met parking.  Met
  de auto traag over de Korenmarkt rijden moet mogelijk blijven.  Omdat dit project een zware financiële
  investering is, willen we dit realiseren over 2 legislaturen.
 2. Promotie van het handelsgebeuren.
  We streven naar extra parking aansluitend bij de rand en de nieuwe
  ringweg.  Ons voorstel is : Om het DCI,
  werkwinkel en de huisvestingsdienst verhuizen naar het borstelmuseum en op deze
  plaats komt een parkeertoren met minstens 400 plaatsen.  Ook realiseren we de actie 'doorgangsgebouw
  voor startende winkels'.  Izegem is en
  blijft een sterk merk en dat moeten we promoten.
 3. Aandacht voor de deelgemeenten en wijken
  : het Emelgemse plein wordt heraangelegd tot een mooi dorpsplein en de
  Bosmolens, de Mol krijgen een polyvalente ontmoetingsruimte. Alle lokalen
  moeten ook multifunctioneel zijn en beschikbaar voor verjaardags- en
  familiefeestjes, tot Burgerlijke begrafenisplechtigheden.
 4. Een masterplan voor de Izegemse
  voetbalsport
  : een
  nieuwe tribune en een kunstgrasvoetbalveld in Izegem, renovatie en uitbreiding
  van kleedkamers in Emelgem, een nieuw voetbalplein in Kachtem, nieuw sanitair
  blok op de Bosmolens.
 5. Kwalitatief en betaalbaar wonen blijft
  voor ons een topprioriteit.
   
  Betaalbaar wonen is voor ons een prioriteit. We zorgen ervoor dat
  iedereen een zekere, veilige en comfortabele woning kan kopen of huren.  We zorgen voor een gezonde mix tussen privé
  initiatieven en sociale impulsen, maar met een bijzondere aandacht voor de
  vergrijzing en de zorgbehoevenden. Tegen 2018 willen we hoe dan ook 275 sociale
  huur- of koopwoningen realiseren. Ook willen we de woonuitbreidingsgebieden
  gefaseerd aansnijden om de mobiliteit enigszins onder controle te houden.
 6. We
  bouwen een dagcentrum voor senioren
  bij woonzorgcentrum  'de plataan'.
 7. We realiseren een site voor 'volkstuintjes'.
  Met volkstuintjes willen de vele appartementsbewoners en inwoners met
  een stadstuintje de mogelijkheid bieden om te tuinieren. Volkstuintjes hebben
  ook een sociale functie. Ze brengen mensen bij elkaar en je kan er gratis leren
  van je buur tuinder. De komende legislatuur maken we er werk van en gaan op
  zoek naar een geschikte locatie.
 8. We maken prioriteit van uitbreiding van stedelijke buitenschoolse kinderopvang,
  gespreid over het Izegemse grondgebied. Daarnaast hebben we uiteraard ook
  aandacht voor voldoende speelruimte en aanbod voor kinderen en jongeren.  We zorgen ervoor dat in de publieke ruimte
  voldoende aantrekkelijke, avontuurlijke kindvriendelijke speelplekken zijn, met
  voldoende variatie, die inspelen op de behoeften van de kinderen en jongeren.
 9. We willen alle energieverslinders en energieverliezen wegwerken.
  We verhogen de energie-efficiëntie van de stadsgebouwen en streven naar
  passieve nieuwbouw. We pakken lichtvervuiling verder aan door in te zetten op
  led-verlichting en verdere dimmings ? projecten.  
 10. We opteren voor veilige en nette
  buurten.
    Daarvoor is een
  wekelijks overleg nodig tussen wijkagenten, politiecommissaris, buurtwerker en
  Burgemeester.  We eisen van de wijkagent
  een kordate maar menselijke aanpak. 
  Politie is je vriend zolang je voor geen overlast zorgt.
 11. We gaan voor de uitbouw van een
  fietsnetwerk. 
  Het bovenlokaal
  fietspadennetwerk wordt verder gerealiseerd met subsidiëring van het Vlaamse
  gewest.  Hierbij denken we aan de
  verbinding de Mol met het centrum, de Reperstraat, Lendeleedsestraat? Buurt en
  kerkwegels moeten worden geherwaardeerd en ingeschakeld als veilige wandel- en
  fietsverbindingen.
 12. Ethisch beleggen = veilig beleggen.  De stad heeft een voorbeeldfunctie,
  na het debacle met de gemeentelijke holding gaan we voor financieel en sociaal
  verantwoord beleggen. Ethisch beleggen, die reeds gestart werd, breiden we uit
  om tegen einde legislatuur te komen tot 100% ethische beleggingen. We zorgen er
  verder voor dat de fiscale druk voor de bevolking niet oploopt. Tenslotte ligt
  de schuldgraad in Izegem laag en dat willen we zo houden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.