10 mei 2011

Reglement speelstraten is versoepeld

Met de mooie zomerdagen en de vakantie in aantocht werd het reglement voor het inrichten van speelstraten versoepeld en verduidelijkt. Het reglement kwam er in 2002 op voorstel vanGroen!In dezelfde gemeenteraad van 2 mei werd ook het reglement op de huis-aan-huis verspeiding van niet-geadresseerde reclamebladen gewijzigd. Lokale handelaars die geconfronteerd worden met langdurige werken in hun straat krijgen voor een periode vrijstelling van die belasting.   Speelstraten mogelijktussen 9 uur en 21 uur tijdens schoolvakanties.

Speelstraten kunnen ingericht worden in straten met een woonkarakter, waar een maximum snelheid geldt van 50 km per uur en waar geen doorgaand openbaar vervoer en geen ziekenhuis is. Waar speelstraten tot op heden enkel mogelijk waren tussen 15 en 21 uur kan dit nu in een tijdsblok van 4 aaneensluitende uren tussen 9.00 en 21.00 uur. Dit kan per week maximaal 4 keer en op regelmatige tijdstippen verspreid over de week (bv. telkens van 9u00 tot 13u00 of iedere namiddag van 14u00 tot 18u00).
Er dienen 3 peters/meters te zijn die instaan voor het plaatsen en terug wegnemen van de nadars en verkeersborden. 75% van de bewoners (1 handtekening per adres) van de straat moet akkoord gaan met het inrichten van een speelstraat.Het aanvraagformulier en de bijhorende afsprakenlijst en reglementen zijn tebekomen bij:
- de mobiliteitsambtenaar, Korenmarkt 10, 8870 Izegem (mobiliteit@izegem.be)
- de jeugddienst, Krekelstraat 167, 8870 Izegem (joc@izegem.be)
Een aanvraag dient te gebeuren minstens één maand voorafgaand aan de inrichting van de speelstraat bij de Dienst Mobiliteit, Korenmarkt 10, 8870 Izegem (mobiliteit@izegem.be)
Maak er gebruik van.

 

Samenwerkingsovereenkomst voor de heraanleg van de stationsomgeving tussen de Stad, NMBS-Holding, Infrabel, Eurostation en De Lijn.

Met als doel de herinrichting van de Stationsomgeving van Izegem wordt met de betrokken partners een oveeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat heel de procedure van ontwerp tot realisatie. De NV NMBS-Holding zal optreden als coördinerende opdrachtgever, d.w.z. dat zij bijvoorbeeld ontwerpers zal aanstellen, grondverwervingen en desnoods onteigeningen zal realiseren, ?

Vrijstelling belasting huis-aan-huis reclame

Handelaars worden soms geconfronteerd met openbare werken voor hun handelszaak. Het stadsbestuur wil deze handelaars helpen door hen gedurende een periode vrijstelling te geven van de betaling van de belasting van verspreiding van reclamedrukwerk. Zo kunnen ze o.a. hun klanten op de hoogte houden van de bereikbaarheid van hun zaak, de vordering van de werken en dergelijke.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.