11 aug 2014

RED 100 JAAR OUDE BEUK EN KASTANJEBOOM MIDDENSCHOOL

Groen Izegem roept het schepencollege op om geen vergunning te verlenen voor het rooien van de honderdjaar oude rode beuk en kastanjeboom op de speelplaats van de Middenschool in de Kasteelstraat. De school vraagt naar aanleiding van herinrichtingswerken op de speelplaats, het bouwen van fietsstallingen en het scheiden van het rioleringsstelsel om 15 hoogstammige bomen te rooien.Ter vervanging wordt voorzien in de aanplant van 8 bomen. Met vervang beplanting hebben wij geen probleem, als die in verhouding staat tot wat gerooid wordt. De rode beuk met een diameter van 70 cm en de kastanjeboom met een diameter van 1 meter zijn niet zomaar te vervangen. Ze hebben al ruim 100 jaar hun functie in de schoolomgeving, de bomen zijn ook in goede conditie. Het advies van het boomcomité is overduidelijk: negatief voor het rooien van deze twee bomen.

Argumenten die daarbij worden aangehaald:

" Bomen hebben een educatieve functie en een positieve invloed op de ontwikkeling en de gezondheid van jongeren. Ze zorgen ook voor verkoeling.

Bomen, zeker grote volwassen bomen, hebben een luchtzuiverend effect. Zeker in onze streek die gekend is voor fijn stof is dit een belangrijk element. Een grote boom heeft meer effect dan een kleine boom, één volwassen beuk is gelijk aan 10.000 jonge beukjes.

Beide bomen hebben ook een cultuur-historisch waarde. Ze zijn de laatste getuigen van de vorige generaties en werden aangeplant door onze overgrootouders. Zo hebben verschillende generaties deze bomen zien groeien, ze zijn als het ware een icoon voor de omgeving en voor de school.

De bomen hebben ook een economische waarde. De Vlaamse overheid heeft daartoe een waardebepalingsmethode, volgens deze uniforme methode hebben de twee bomen samen een waarde van ruim €34.000." Tot daar een greep uit het advies. Ook in het advies van de administratie onroerend erfgoed wordt gepleit voor het behoud van die bomen.

De bomen vormen ook geen hinder voor het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

Groen Izegem wil geenszins een herinrichting tegengaan, integendeel. Aanpassingen zijn wenselijk en noodzakelijk, maar dan met respect voor waardevolle elementen.

Er zijn andere inrichtingsplannen mogelijk om de gewenste voorzieningen te realiseren.

We wijzen er daarbij op dat er naast de school reeds twee jaar een woning leeg staat, Kasteelstraat 26. De eigenaar en de vruchtgebruiker van de school en de woning zijn dezelfde.

Wij roepen het schepencollege dan ook uitdrukkelijk op om geen vergunning te verlenen voor het kappen van de rode beuk en kastanje. En volwaardige vervanging te eisen voor het rooien van andere bomen.

Met vriendelijke groeten,

Filip Lombaert                                   Gemeenteraadslid 

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.