20 feb 2018

Plan voor een klimaatneutraal izegem

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen hebben Groen Izegem en ViZie elkaar gevonden. In een gezamenlijk klimaatplan stellen de beide partijen 56 punten voor om Izegem tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Izegem maken wil zeggen dat wat de stad doet niet bijdraagt aan de klimaatverandering. Andere steden gingen ons hierin voor, er is

klimaatneutraalgeen tijd te verliezen dus.

Dit klimaatplan is een ambitieuze aanzet, een insteek voor een ruimer en breder plan, ontworpen en uitgevoerd met de Izegemnaren. Groen Izegem en ViZie gaan ervan uit dat zij nog meer goede ideeën hebben dan wat dit klimaatplan aanbrengt.

Het klimaatplan is opgebouwd rond zes pijlers:

  1. Duurzame mobiliteit
  2. Slimme energie
  3. Circulaire en lokale economie
  4. Gezonde voeding
  5. Ruimte
  6. Veranker klimaat in het beleid
BIJLAGEN:
plan_voor_klimaatneutraal_izegem.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.