30 dec 2017

Openstellen, niet kappen

Op het college van burgemeester en schepenen van maandag 11 december werd een uitspraak gedaan over de van Prizma vzw. In de beslissing werd het advies van het bomencomité integraal gevolgd. In het besluit zijn er echter wat kanttekeningen te maken.aangevraagde kapvergunning

in de tuin van "Campus College"

Acht van de zestien bomen mogen gerooid worden, waarvan drie (tamme kastanje, esdoorn en beuk) ziek zijn en een potentieel gevaar vormen. Vijf andere, nog gezonde bomen (één gewone esdoorn en vier winterlindes) mogen wel gerooid worden omdat ze volgens het advies eerder als een struik en niet als een boom worden beschouwd. Waarom deze mogen gerooid worden is enigszins vreemd te noemen omdat er volgens de aanvrager ook geen aantoonbare reden aangebracht werd om de bomen te rooien.

Vier waardevolle bomen (drie groene beuken en één gewone esdoorn) krijgen geen kapvergunning maar mogen de onderste laaghangende takken kleiner dan een vuist gesnoeid worden. Er wordt hier wel niet gespecifieerd hoe hoog men mag gaan insnoeien en wat de diameter van "een vuist" is. Dit is van belang omdat beuken gevoelig zijn voor schorsbrand.

In de vergunning wordt ook vermelding gemaakt van aanplant van drie nieuwe bomen indien de acht gekapt worden namelijk een bruine beuk en twee winterlindes. Men geeft dus de toestemming om vier gezonde winterlindes van meer dan 20 jaar oud te kappen om deze te vervangen door twee nieuwe winterlindes. Waarom niet de huidige laten staan én bijkomend nog nieuwe aanplanten. De aanplant van een beuk kan hier ook in vraag gesteld worden. Vooreerst is een beuk zeer 'betredingsgevoelig'. Een bijkomende reden om geen beuk aan te planten is het feit dat een beuk droogtegevoelig is. Met de huidige klimaatwijziging in het achterhoofd kan dit een verkeerde keuze zijn naar de toekomst. Een acacia, die omwille van de bloei zeer insect- en bij vriendelijk is, zou bijvoorbeeld een betere keuze kunnen zijn.

Naast de aanvraag tot kapvergunning kan ook de ecologische waarde van de collegetuin in vraag gesteld worden. Momenteel bestaat de tuin slechts uit twee lagen (moslaag en boomlaag), terwijl de twee andere lagen (kruid- en struiklaag) nagenoeg onbestaande zijn. Misschien moet Prizma vzw eerder eens werk maken van een meeromvattend plan om die prachtige collegetuin ecologisch interessanter en waardevoller te maken.

Uiteindelijk levert het college de vergunning voor het kappen van acht bomen en ter compensatie moeten er drie nieuwe geplant worden. Het lijkt niet de meest ecologische keuze. Zou het niet de taak van het stadsbestuur moeten zijn om niet enkel de vergunning te verlenen maar ook te adviseren om de tuin ecologisch waardevoller te maken?

Waar wij ook bezorgd om zijn, is de reden voor de aanvraag.

Moeten we een mooi stukje groen laten verdwijnen omdat er geen geld voor is. Misschien is dit een uitgelezen kans om dit stuk tuin openbaar te maken voor de buurt? Op voorwaarde natuurlijk dat er een samenwerking komt tussen de buurtbewoners, de stad en de school om dit onderhoud wel op een goede wijze te kunnen verwezenlijken.  

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.