21 dec 2016

Meerderheid voert Cambio af

De meerderheid voert Cambio-project af. Groen is ontgoocheld.    Cambio zou van start gaan met een infovergadering voor geïnteresseerden, voor de zomer 2016. In de gemeenteraad van september vroegen we naar de stand van zaken. Er werd aan drie firma's een offerte gevraagd om de Cambio wagens te reinigen. Waar blijft het Cambio aanbod? Een vraag van Groen raadslid Filip Lombaert nav de begrotingsbespreking.    
 
Het antwoord van schepen Himpe ontgoocheld ons enorm. 

De meerderheid gaat niet door met Cambio maar wil buurtinitiatieven waar mensen auto's delen stimuleren/steunen. De redenen die daarvoor aangehaald worden zijn bedroevend. Het net houden van Cambio wagens en de opvolging daarvan is blijkbaar een probleem. Naast het langdurig engagement (48 maanden) om met Cambio te beginnen. 

Het bestuur heeft blijkbaar koudwatervrees om met vernieuwende en niet eens dure initiatieven te starten. 
 
Alle info over Cambio vindt u op hun website.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.