10 jun 2010

Kies Positief

  Op de Groen! lijst staan twee Izegemse kandidaten. We laten ze graag even aan het woord. Ze

belichten elk één onderwerp dat ze belangrijk vinden.

Wim Tousseyn:

"De impact van onze voeding op het milieu , zowel door productie als door
consumptie, is één van mijn stokpaardjes. Groen! heeft in zijn programma
duidelijke standpunten opgenomen om die schadelijke invloeden te beperken. Zo
wil Groen! mensen aanzetten tot een gezondere levensstijl, onder andere door
het matigen van de vleesconsumptie. Het minderen van je vleesverbruik is niet
alleen gezonder voor jezelf, je bewijst er het milieu ook een dienst mee. De
totale vleesindustrie op wereldschaal is immers verantwoordelijk voor 18% van
de broeikasgassen. Groen! wil initiatieven zoals bv. de veggie-dag ondersteunen
en ziet hierin een belangrijke rol weggelegd voor openbare diensten en
onderwijs. We pleiten ook voor het recht op vegetarische en biologische
maaltijden.
Daarnaast wil Groen! onder andere een strenge controle invoeren op het gebruik
van pesticiden, opdat de belasting op het milieu tegen 2015 met 90% afneemt. Ze
wil het gebruik van preventieve antibiotica in de veeteelt verbieden om verdere
resistentie tegen te gaan, en verzet zich tegen het vrijzetten van genetisch
gemanipuleerde organismen in ons milieu."

Nancy
Acx:
"Een huis en een thuis is voor gezinnen in armoede steeds minder
betaalbaar geworden.Groen! wil een aanpassing van de huurwet door het
invoeren van een maximumfactuur voor huur.De gewesten kunnen een
systeem uitwerken van richthuurprijzen voor de huurwoningen.Deze
bepalen de prijs van een woning aan de hand van de kwaliteit, de
ligging en voorzieningen in de woning.Ook wil Groen! een betere
regeling voor de huurwaarborg voor mensen in armoede en dit via een
huurwaarborgfonds.

Wonen is een recht voor iedereen, maar velen kunnen nog steeds dat recht
niet menswaardig ervaren."

Kies positief. Kies Groen!

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.