19 mei 2015

Kastanjeboom en rode beuk Middenschool gered!

Groen kwam vorig jaar al op voor het behoud van de eeuw oude kastanjeboom en rode beuk, naar aanleiding van een bouwaanvraag om de speelplaatsen her aan te leggen. Het schepencollege besliste daarop dat de plannen moesten aangepast worden om beide bomen te behouden, wat dan ook gebeurde. Enkel weken terug, toen de werken in uitviering gingen, vroeg de school opnieuw om de kastanjeboom te mogen rooien. De boom zou ziek zijn aldus de school. Wij vonden het ongehoord dat men probeert, om in volle uitvoering van de werken, even snel een bouwvergunning (afgeleverd in 2014) te laten aanpassen. Toen de vergunning werd afgeleverd in 2014 wist men heel goed waar men aan toe was. Groen luidde opnieuw de alarmbel, het schepencollege besliste om een boomdeskundige aan te stellen die moest bepalen of de kastanjeboom ziek was en behouden kon worden. Het rapport van de boomdeskundige is duidelijk. Zowel de toestand van de rode beuk als van de kastanje werd grondig onderzocht. Het besluit is duidelijk, de reeds uitgevoerde werken veroorzaakten reeds heel wat schade aan de bomen, maar zijn niet verloren. De aanleg van de omgeving diende aangepast in overleg met een boomtechnisch adviseur. Momenteel zijn die aanpassingen in uitvoering.

Uit het boomtechnisch onderzoek blijkt nog dat: de kastanjeboom een omtrek heeft van 3,68m en een waarde van ruim €30.000, ruim het dubbele van de waarde van de rode beuk. Door de reeds uitgevoerde werken liep kastanjeboom een waardevermindering op van 30% 

Groen hoopt dat de bomen nu definitief gered zijn en de aanpassing van de werken de bomen terug een gezond biotoop geeft.       

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.