18 apr 2017

Izegem, stad in stilstand

Deze avond werd de jaarrekening gepresenteerd op de Gemeenteraad. Graag hadden wij een antwoord op de volgende vragen:  Hoe komt het dat er zo weinig wordt geïnvesteerd? 

 • Wat zijn de plannen voor 2017? Wat zal er nog uitgevoerd worden dit en komend jaar? 
 • Hoe zal de opgelopen achterstand ingehaald worden?

 

Als 1/3de van de voorziene investeringen niet worden gedaan en bij 1/3de minder dan de helft is uitgegeven,
dan heeft deze meerderheid of een heel slecht inschattingsvermogen of, en dit is waarschijnlijker, gewoon zijn
werk niet gedaan. En dat is onaanvaardbaar.

 

Je kan van de burger niet verwachten dat hij vertrouwen heeft en durft investeren als de stad, de overheid niet
investeert. Izegem en de Izegemnaren verdienen beter, daarvoor betalen we belastingen.

 

Misschien moet deze meerderheid alle plannen die ze maakt, zowel die in het budget als die in Visie2030,
gewoon eens uitvoeren?

 

Izegem is een stad in stilstand.


Mochten we enkel naar het resultaat van de jaarrekening kijken, zouden we kunnen zeggen "niet slecht". 

Maar klopt dit wel? Misschien moeten we wat verder kijken, bijvoorbeeld naar de investeringen 
of eerder het gebrek er aan. 

Er was €5.222.441 begroot voor investeringen en €7.671.949 werd overgedragen van '15 naar '16. 

Dit komt op een slordige 12 miljoen in totaal, wat in schril contrast staat met wat effectief werd geïnvesteerd: 
slechts 4 miljoen
. Want opnieuw wordt meer dan 7 miljoen euro (€7.625.156 ) overgedragen naar het volgende jaar. 

 

Wat stellen we nog vast? 

 • De overdracht van '16 naar '17 is even groot als die van '15 naar '16. 
 • Er wordt twee jaar op rij veel meer overgedragen dan er geïnvesteerd wordt, 161% dit jaar. 

 

Allemaal investeringen die niet of vertraagd uitgevoerd worden, 2016 verschilt daarin in niets met 2015. 
Wederom enkele voorbeelden:

 • Groene wandel- en fietsverbindingen:  267.500 voorzien   72.000 uitgegeven    195.500 overgedragen naar '17 
 • Onderhoud voetpaden:                          399.000 voorzien  200.000 uitgegeven  199.000 overgedragen naar '17 
 • Onderhoud wegenis                              329.000 voorzien  170.000 uitgegeven   159.000 overgedragen naar '17 
 • Speelruimteplan:                                   50.000 voorzien     3.659 uitgegeven      46.340 overgedragen naar '17
 • Pocketpark:                                          113.000 voorzien    0 geïnvesteerd           integraal overgedragen naar '17. 

 

Daar zijn investeringen bij die zichzelf terugverdienen, zoals voor onderhoud gebouwen en Rationeel Energie Gebruik 
maatregelen. €154.300 voorzien en 1.674 uitgeven, (152.600 overdragen) Beschamend. En dan zijn er de investeringen 
waarvoor er subsidies, trekkingsrechten zijn. Izegem mist dus meer investeringen dan wat de stad investeert, 
'eigenlijk niet investeert', uit eigen middelen. 

 

We zetten nog even de cijfers op een rij. 

 • Er waren 95 projecten voorzien 
 • Bij 33 projecten werd niets uitgegeven, dat is meer dan een derde 
 • Bij 31 projecten wordt er meer budget overgedragen naar '17 dan er werd gebruikt in '16, ook al een derde
 • Slechts 10 projecten werden afgewerkt.  

 

Kom je met dit rapport thuis, dan ben je gebuisd. 

 

Nog een laaste vaststelling: dit jaar is er €4.630.918 voorzien voor investeringen, evenveel als er het voorbije jaar 
werd geïnvesteerd. Tel daarbij de overdracht van €7.625.156 en we komen aan ruim €12.000.000. 

 

Graag hadden wij een antwoord op de volgende vragen: 

 • Hoe komt het dat er zo weinig wordt geïnvesteerd? 
 • Wat zijn de plannen voor 2017? Wat zal er nog uitgevoerd worden dit en komend jaar? 
 • Hoe zal de opgelopen achterstand ingehaald worden?

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.