21 feb 2017

Intercommunales: hoe meer controle?

Interpellatie ivm de controle op intergemeentelijke samenwerkingen. De voorbije dagen beheerste de discussie over vergoedingen van bestuurders, o.a. in intercommunales, het nieuws. Maar wat wordt er allemaal beslist in die intercommunales en intergemeentelijke samenwerkingen? De commissie financiën werd omgedoopt tot de commissie financiën en intergemeentelijke samenwerkingen. De voorzitter van de gemeenteraad deed eerder ook het voorstel om de vertegenwoordigers in intercommunales en samenwerkingsverbanden verslag te laten uitbrengen.

Helaas met weinig succes, de toelichtingen in de commissie door de Burgemeester uit het Midwestoverleg niet te na gesproken. De intenties waren goed. De praktijk valt wat tegen. De gemeenteraad is het niveau bij uitstek om de democratische controle uit te voeren op de talrijke samenwerkingsverbanden.

Daarom de volgende vragen voor het bestuur:

  • Wat gaat het bestuur doen om onze vertegenwoordigers in intercommunales en samenwerkingsverbanden verslag te laten brengen aan de gemeenteraadsleden?
  • Ik denk daarbij spontaan aan de intercommunale IVIO, WVI, energie-intercommunales en Farys. Maar uiteraard ook van andere samenwerkingsverbanden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.