28 feb 2017

Hoogbouw in Izegem: moet kunnen!?

Kernversterking, hoogbouw ipv nog meer verkavelen? Op de gemeenteraad van 21 februari kwam Groen-raadslid Filip Lombaert tussen over bouwhoogtes en bouwtypes. Dit nav ruimtelijk plannen voor Kachtem en Klein Harelbeke die op de gemeenteraad voor lagen.  De ruimtelijke plannen zijn de vertaling van een klassiek ruimtelijk beleid zoals dat de voorbije  decennia wordt gevoerd. Een beleid dat voortborduurt op de bestaande toestand. Met een aantal bouwlagen dat afhankelijk is van de ligging. In de stadskern meestal 2 of 3 bouwlagen en in woonwijken één bouwlaag en een dak of 2 bouwlagen met plat dak. Ook de typologie is klassiek: koppelbouw of vrijstand in wijken buiten het centrum, en in het centrum rijwoningen met een percentage meergezinswoningen, appartementen dus.

De druk op de ruimte blijft zo toenemen, open ruimte is er nog nauwelijks. De gezinsverdunning vraagt meer woonentiteiten, ook zonder bevolkingsgroei stijgt de vraag en de druk. De traditionele laagbouw heeft ook gevolgen op ecologisch vlak. Veel warmteverliezen, ondanks hoge bouwkosten, toenemende verharding met wateroverlast bij hevige onweders. 

Wordt het niet hoog tijd om grondig na te denken over onze manier van bouwen? De voorbije maanden had Groen Izegem het genoegen om de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck enkele keren te horen (zie filmpje hieronder, drie kwartier van uw tijd meer dan waard). Een vernieuwende visie, een duidelijke boodschap en een pleidooi om kernen te versterken, en bewoning in bepaalde delen van het buitengebied te laten uitdoven. Om zo de nog bestaande ruimte voor landbouw te behouden en ruimte te creëren voor natuur.

 

Hoe doe je dat? Door functies en woonentiteiten te bundelen. Diverse woonvormen zijn mogelijk: zoals kangoeroe wonen, aanpasbare meergezinswoningen waarbij ruimten kunnen wisselen van gebruiker, door gemeenschappelijke ruimtes te voorzien voor bepaalde functie. Dat is niet alleen efficiënt ruimtegebruik en energie-efficiënt, maar ook goedkoper.

De bouwmeester houdt ook een pleidooi voor hoogbouw op goed gekozen plaatsen. Hoogbouw maakt het mogelijk om de bebouwde grondoppervlakte te verminderen en ruimte te creëren voor ontspanning, ontmoeting, groen en water. We weten dat hoogbouw gevoelig ligt. Bij elk ruimtelijk plan en bij sommige bouwaanvragen komen er bezwaren binnen van omwonenden. Omwonenden die vrezen voor inkijk in hun woning en tuin. Daar zijn we niet doof voor, maar als bestuur moeten we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Niemand wil een straat die onder water staat bij hevige regenval, iets wat helaas steeds vaker voorvalt. Iedereen wil meer groen in zijn woonomgeving. Iedereen wil speelruimte in de buurt voor kinderen en ruimte voor een kleine wandeling. Met geconcentreerd bouwen kan daarvoor ruimte gemaakt worden.

In Izegem zien we vooral laagbouw, zoals in de meeste steden en gemeenten. En hier en daar meergezinswoningen met maximum 6 bouwlagen. Zoals Dok sight. Is dat een probleem? Alles hangt af van de inplanting in de omgeving. Is 8 bouwlagen aan 'het blauw kapelleke' een probleem? In het verslag van de Gecoro van maart 2016 staat de verklaring: "8 bouwlagen is hoog om zonder stedelijke visie op hoogbouw toe te laten. Een geïsoleerd hoogte accent kan, maar moet binnen zijn omgevingscontext bekeken worden."

Hier knelt het schoentje. Er is geen stedelijke visie op hoogbouw en dat is geen verwijt. Maar het is wel tijd om een visie te ontwikkelen.  Enkele weken terug presenteerden drie ontwerpers hun plannen voor de site Baertshof. Twee kwamen met de klassieke bouwhoogtes 3-4 bouwlagen en een grootte grondbezetting, één ontwerper kwam met het idee om een hoogbouw van zes etages en zelfs één van 13 etages te bouwen, met veel open ruimte op deze site, minder grondbezetting en minder verharding.

Begrijp ons niet verkeerd, wij zijn geen voorstander om zomaar en overal hoogbouw toe te laten. Maar we moeten de oefening wel durven maken.Wisselende hoogtes moeten we een kans en een plaats geven, ook de stadskern. Het biedt de mogelijkheid om open ruimte te creëren en projecten toch financieel rendabel te houden, door efficiënt ruimtegebruik. Bouwmeester Leo Van Broeck geeft er mooie voorbeelden van in zijn lezingen.

Groen stelde daarom voor om de bouwmeester uit te nodigen naar Izegem voor een lezing. Voor raadsleden, architecten, bouwpromotoren en geïnteresseerden. We hebben allen nog veel te leren en er is nood aan een visie op hoogbouw.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.