12 jul 2016

Heraanleg Roeselaarsestraat (Tussenkomst GR)

De heraanleg van de Roeselaarsestraat is een goede zaak, en al zeker de ontdubbeling van het fietspad over het hele traject. Waar fietsers nu nog de weg enkele keren moeten oversteken. We willen je aandacht vragen voor de aanleg van het fietspad. Het was gisteren nog uitgebreid in het nieuws naar aanleiding van een onderzoek van de fietsersbond, de helft van de fietspaden in Vlaanderen is niet comfortabel, er worden te weinig doorlopende materialen gebruikt en teveel betonstenen. Oneffenheden in het fietswegdek zorgen voor trillingen.  50% van de fietspaden wordt aangelegd in cementbeton, slechts 25 % wordt aangelegd in asfalt, in Nederland wordt 50% aangelegd in asfalt. De functie en het gebruik van fietspaden evolueerde de laatste jaren, van een recreatief ritje op zondag met het gezin naar dagelijks fietsen naar werk of school. Om die mobiliteitswijziging te ondersteunen is het van het grootste belang om comfortabele fietspaden aan te leggen. Daarbij komt  dat er ook hoe langer hoe meer elektrisch gefietst wordt, niet allen door senioren, maar ook door mensen die bewust kiezen om naar het werk te fietsen en daarbij ook grotere afstanden gaan afleggen. Werknemers die dagelijks 30 km of meer fietsen naar het werk zijn geen uitzondering meer. Het gaat niet alleen over comfort, maar ook over veiligheid.

Vlaanderen heeft sinds 2002 een fietsvademecum met concrete info voor gemeentebesturen ivm fietsvoorzieningen.

Uit het vademecum: "Kleine oneffenheden in het wegdek kunnen voor de fietser een ware hindernis betekenen terwijl de automobilist deze niet eens opmerkt. Een kwaliteitsvolle wegverharding is daarom essentieel om het comfort en de veiligheid van de fietser te waarborgen.   Bij de keuze van het materiaal in verkeersgebieden, en dat is de Roeselaarsestraat toch, ligt de nadruk voornamelijk op een vlotte berijdbaarheid. Beton- en asfaltverhardingen genieten hier de voorkeur omdat ze inzake rijcomfort voor fietsers duidelijk beter scoren dan elementenverhardingen. Elementenverhardingen zijn in verkeersgebieden te vermijden." 

Op de commissie openbare werken kaarte Groen dit al meermaals aan naar aaanleiding van van (her)aanleg van fietspaden; zo ook op de laatste commissie waar de aanleg van Roeselaarsestraat werd besproken. De reden voor de aanleg in klinkers die we kregen: nutsmaatschappijen vragen naar klinkers ifv latere (her)aansluiting van nutsleidingen. Gisteren hoorden we minister Weyts iets gelijkaardigs zeggen. Vlaanderen geeft de voorkeur aan asfalt, maar er worden compromiseren gesloten met gemeenten op vraag van nutsmaatschappijen. Een argument dat bij de heraanleg van de Roeselaarsestraat niet opgaat. De nutsleidingen zitten immers onder de voetpaden, niet onder het fietspad. De aansluitingen op de rioleringen die worden vernieuwd en gescheiden aangelegd, zullen daar de komende decenia heel beperkt zijn. Groen wil dan ook graag weten of de aanleg van de fietspaden in klinkers er komt op aangeven van het Gewest of op vraag van het bestuur.

Antwoord van de schepen:
De stad is maar een kleine pion in deze werken. Er is het Gewest en Infrax (een nutsmaatschappij). Zij zijn ook afhankelijk van subsidies en doorlopende materialen zijn duurder. Misschien kan het Gewest iets doen aan de financiering.
 
De Groen raadsleden Simon Vanderschaeve en Filip Lombaert onthielden zich bij de stemming. De aanleg van het fietspad is positief, maar met de onthouding geven we een signaal voor comfortabele fietspaden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.