21 mei 2015

Groen wil meer binnenvaart

Naar aanleiding van de bouw van een nieuwe brug in Ingemunster willen we met Groen duidelijk de kaart van de binnenvaart trekken. "Containerschepen met drie lagen halen tientallen schepen van de weg" zo geeft Bart Caron, parlementair van Groen, aan. Caron (Groen) volgt het Seine-Schelde dossier op in het parlement.   Het is duidelijk dat vervoer van goederen over onze waterwegen de meest duurzame, minst vervuilende en de goedkoopste vorm van transport is. "Net daarom willen we met Groen de binnenscheepvaart in onze regio alle kansen tot ontwikkeling geven. Ook in Ingelmunster staan we volop achter dit principe," geeft Tijs Naert aan, regiovoorzitter voor Groen in Zuid-West-Vlaanderen.

 

Vanuit de brede regio, Ingelmunster, Izegem en Roeselare, willen we gaan voor de beste oplossing voor zowel de binnenscheepvaart, de natuur als de inwoners van Ingelmunster. Daarom zijn we voorstander van een ophaalbrug om beide stadsdelen te verbinden. Er zijn mooie voorbeelden genoeg, zo is er de Buda ophaalbrug in Kortrijk over een drukke waterweg. Ook aan de toegang tot de havens van Zeebrugge en Oostende zijn er ophaalbruggen. Deze beantwoorden perfect aan de noden van de binnenvaart. "Bovendien sparen we daarmee het beschermd landschap aan het kasteelpark en het beschermd natuurgebied spoorwegdomein", vertelt Mike van Acoleyen, voorzitter voor Groen in Ingelmunster.

 

Daarnaast is de centrumbrug van Ingelmunster een brug voor lokaal gebruik die beide stadsdelen ten noorden en ten zuiden van het kanaal verbindt. Voor het doorgaand verkeer is er ten oosten een brug aangelegd en werd de N50 omgeleid rond het centrum van Ingelmunster. Nood aan een enorme brug is er dus niet.

We willen in deze dan ook gaan voor een constructieve dialoog, waarbij alle pistes terdege onderzocht worden, ook die van een ophaalbrug. We evalueren dit dossier verder als deze dialoog alle kansen gekregen heeft en alle pistes verder onderzocht worden. We vinden deze brug een mooi voorbeeld van hoe via inspraakprocedures de burger ook mee vat krijgt op hoe de toekomst er uit mag zien, en willen dan ook alle kansen benutten.

 

Bart Caron, regioparlementair Groen

Tijs Naert, regiovoorzitter Groen

Filiep Bouckenooghe, Schepen Groen Roeselare

Filip Lombaert, gemeenteraadslid Groen Izegem

Mike van Acoleyen, voorzitter Groen Ingelmunster

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.