24 jun 2015

Groen vraagt meer volkstuintjes.

Enkele weken terug werden de volkstuintjes officieel geopend in Emelgem. Tevreden tuiniers, maar ook een meerwaarde voor de omgeving. Volkstuintjes hebben een belangrijke sociale functie. Tot 15 september kunnen gemeenten, OCMW's en vzw's opnieuw projectenaanvragen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij. De projecten kunnen voor 75% gesubsidieerd worden, tot een max bedrag van €15.000. Izegem heeft eigen gronden die daarvoor geschikt zijn, denk maar aan de gronden van het voormalige rustoord langs de Meensesteenweg. Goed ontsloten en goed zichtbaar, wat de sociale controle ten goede komt.

Groen vraagt dan ook om terug een subsidieaanvraag te doen en het aantal volkstuintjes uit te breiden.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.