24 mei 2016

Groen Izegem stapt uit meerderheid en kartel

Na de stemming van vorige week over Visie 2030 heeft Groen zich beraden over haar toekomst in de meerderheid en in het kartel met sp.a. We komen daarbij tot de vaststelling dat we fundamenteel andere keuzes maken dan de coalitiepartners. Groen stapt daarom uit de meerderheid en uit het kartel. heeftvoorbije

Groen de maanden hard geijverd voor meer groen in de stad, voor trage verbindingen, voor aangename en leefbare pleinen. De stationsomgeving is daarvan een essentieel onderdeel. Net als bij de beleidsnota hebben we meegewerkt en mee gezocht naar een compromis over de uit te voeren projecten van visie 2030. Een evenwichtig compromis ligt aan de basis van een goede samenwerking.

De verschillen in keuzes bleken echter heel groot. Groen kiest voor investeringen in meer openbaar groen en trage verbindingen, privé ontwikkeling op site Strobbe en privé invulling van het kasteel Blauwhuis en een heraanleg van het centrum. Keuzes die haaks staan op die van coalitiepartner N-VA, die niet bereid was om andere stemmen ernstig mee te nemen.

We verschillen fundamenteel van mening met N-VA en sp.a over de lange termijnvisie voor Izegem. We vinden de gemaakte keuzes niet in het belang van de Izegemnaar. We stelden op de gemeenteraad ook vast dat we daar niet alleen mee staan.

Groen heeft de voorbije (9) jaren loyaal de bestuursakkoorden uitgevoerd. De opmaak van Visie 2030 was daar onderdeel van. De keuzes voor de uitvoering waren geen onderdeel van het bestuursakkoord.

Na deze éénzijdige beslissing van N-VA en sp.a kunnen wij niet achter dit beleid staan. Wij kiezen voor de Izegemnaar en stappen dan ook uit de meerderheid.

De voorbije maanden kwamen voorstellen vanuit de oppositie die wij met Groen graag steunen.

Zoals het voorstel van CD&V om het dossier op te starten over de aanleg van volwaardige fietspaden in de Lendeleedsestraat. De wegversmallingen die er komen zijn een goede zaak, maar dit belet niet om het dossier op te starten bij de provincie en het Gewest. Het voorstel van fietsstraten (VLD) steunden wij als enige meerderheidspartij in de gemeenteraad. Het zou goed zijn voor de democratie en de Izegemnaren om het meerderheid - oppositie denken te overstijgen.  

De samenwerking met sp.a was in het verleden altijd positief, inhoudelijk zaten we meestal op dezelfde lijn. Na de stemming in de gemeenteraad van vorige week zitten we echter in een nieuwe situatie met een verdeelde stemming en een fundamenteel verschil in visie op het gemeentelijk beleid.

Daarbij komt dat de fractie bestaat uit een meerderheidspartij en een oppositiepartij.

Een situatie die niet houdbaar is. Daarom sluiten we deze kartelsamenwerking af. Uiteraard doen we dat met respect voor sp.a en daarom hadden wie hierover maandag 23/5 eerst met hen een open gesprek. Ook de voorbije weken namen we regelmatig initiatief tot overleg.

Groen zal constructief ideeën blijven aandragen en met iedereen samenwerken rond zaken waar we achter staan. Uiteraard sluiten we daarbij samenwerking met andere democratische partijen, incl. sp.a en N-VA niet uit.

Groen gaat voor de groene en sociale verandering en vooruitgang die Izegem echt nodig heeft.

 

Veerle Renier

Voorzitter

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.