23 apr 2011

Groen! en sp.a gaan samen verder

SAMEN STAAN WE STERKER OM EEN GEZOND BELEID TE REALISEREN. Op 2 april kondigden Groen! en sp.a aan opnieuw samen deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en één lijst te vormen. We trokken naar de wekelijkse markt met appels, symbool voor een gezonde leefomgeving en een gezond beleid voor alle Izegemnaren.In 2006 kwamen Groen! en sp.a al samen op, tot tevredenheid van beide partijen. Met 9 gemeenteraadsleden zijn we de grootste fractie in de gemeenteraad.Van de beleidsvoorstellen die de meerderheid begin 2007 presenteerde, is al ruim 80% gerealiseerd. In 2010 toonde ons bestuur overtuigend aan dat wij een sociale stad zijn, ecologisch bewust en spaarzaam. De uitbouw van het cultuur- en dienstencentrum, de energiebesparende maatregelen zoals dimmingprojecten voor de straatverlichting, isolatie van stadsgebouwen en het gebruik van zonne-energie, de her)aanleg van het fietspad naar Ardooie en in de Kachtemsestraat, het skatepark, de grondige renovatie van de kantoorgebouwen van Etiz, ... Dit zijn allemaal realisaties waarover we best tevreden zijn. Deze lijn trekken we door naar de toekomst."We zien met vertrouwen de toekomst tegemoet."De voorbije maanden startten we dossiers op die in een volgende legislatuur hun uitwerking zullen krijgen. En daar wil Groen! Izegem graag haar medewerking aan verlenen. Na de heraanleg van de Grote Markt volgt die van de Roeselaarsestraat, met veilige fietsvoorzieningen. Ook de stationsomgeving wordt aangepakt. Ingrijpende maatregelen zijn de afbraak van de brug op de Korenmarkt en de uitbreiding van de bibliotheek.We moeten ook verder investeren in mensen. Onze verouderende bevolking zal steeds meer zorg nodig hebben. Er is nood aan een dagcentrum en een gedegen vrijwilligersbeleid.Jeugdbewegingen willen we nog beter ondersteunen bij het (ver)bouwen van hun lokalen.Groen! en sp.a gaan samen verder werken aan een gezonde samenleving voor elke Izegemnaar

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.