19 jun 2015

Groen in de stad op klankbordgroep

Groen Izegem doet voorstellen voor meer groen in de stad, nav de burgerklankbordgroep op zaterdag 20 juni.   -          Stimuleren van particuliere initiatieven om meer groen in de stad/straat te brengen:  tegeltuintjes, muurbegroening met klimplanten langs kabels.

-          De Korenmarkt moet een groen plein worden. Met bomen en groen, met speelse elementen zoals stapstenen, bespeelbare kunst, een speelheuveltje, grote lange tafel waar je zowel een boek kan lezen als picknicken,?. Zaken die leiden tot creativiteit in tegenstelling tot dure speeltoestellen. De Grote Markt is versteend, dat is goed voor evenementen maar dan met de Korenmarkt en Melkmarkt als tegenpolen. -          De kwaliteit van het aanwezige groen verhogen.  Voorbeelden: Rond het zwembad en het ploeterbad, zichtbare verbinding maken met Steenovenstraat en Krekelstraat. Idem voor het plein in de Meensestraat, nu monotoon gras. -          Tijdelijk pop-up groen op braakliggende privé gronden. Vaak blijven die jaren, decennia braak liggen. Vb Ardooisestraat-Wezestraat, Kortrijksestraat-Molenhoekstraat   -          Gericht aankopen van gronden/huizen in stadsdelen waar weinig of geen groen is. Deze gebieden in kaart brengen (in rasters) en op basis daarvan keuzes maken. Als zich daar opportuniteiten aanbieden, deze aangrijpen om gronden/eigendommen te kopen. Dat kan de aankoop zijn van één woning, liefst op een open hoek, of een vrijkomend bedrijventerrein. We denken aan volgende stadsdelen: Tss Roeselaarsestraat en Nederweg, tss. Baronstraat en  Prinsessestraat. -          Speelpleinen meer aanleggen als speeldernis ipv enkel dure speeltoestellen te plaatsen. -          Verbindingen maken tussen pleinen en omliggende straten. Bv van speelplein Tuinwijk naar Merelstraat.   

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.