11 okt 2010

gemeenteraadszitting 4 oktober 2010

Straks liggen de federale verkiezingen 4 maanden achter ons en de beslissingen laten lang op zich wachten. In het Izegemse stadsbestuur en gemeenteraad gaat het er anders aan toe. Na een drukke zomer en septembermaand met tal van activiteiten is

het politieke leven op volle snelheid. Na enkele rustige gemeenteraden rond de verkiezingen werd er weer duchtig gediscussieerd én beslist op de gemeenteraad.

Provincie renoveert kasteel Wolvenhof.
Voor Kasteel Wolvenhof is een erfpachtovereenkomst afgesloten
tussen de stad en de provincie.De provincie neemt vanaf nu de renovatie
en het onderhoud van het Kasteel over voor 99 jaar.
Het Wolvenhof wordt een streekhuis voor enkele provinciale diensten met
een 30-tal personeelsleden. Eindelijk kan het kasteel gerenoveerd
worden zonder dat het onze stad geld blijft kosten. De renovatiekosten
zijn geraamd op 4 miljoen.
Kasteel Wallemote wordt gerenoveerd door de stad en zal ter beschikking
staan van Izegemse verenigingen. 2 Kastelen in één park, een park dat
door de provincie zodanig werd heraangelegd dat het nu toegankelijker
wordt voor rolstoelgebruikers. Op de geode weg!

Zonne-energie voor jeugdlokalen en speelplein.
Op het speelplein in Kachtem, waar de Chiro jongens hun nieuwe
lokalen optrekken, komt er openbare verlichting gevoed door
fotovoltaïsche panelen. Een voorbeeldproject waar zonnepanelen
elektriciteit zullen produceren voor de openbare verlichting en de
jeugdlokalen.

Fietspad op Wandel op de Mandel?
In Emelgem werd een bevraging gedaan bij de bewoners. Daarbij
kwamen tal van voorstellen, zoals een fietspad op Wandel op de Mandel
maar ook éénrichtingsverkeer in de Prinsessestraat en Baronstraat. Het
gaat hierbij om voorstellen van bewoners die nu verder besproken en
onderzocht worden op hun haalbaarheid, in overleg met de wijkbewoners,
om uiteintelijk uit te monden in een wijkontwikkelingsplan.
Het was dan ook wat kort door de bocht van raadslid Bert Maertens
(NVA)die vroeg om gesprekken te starten met Ingelmunster en de Vlaamse
overheid om een fietspad aan te leggen tussen Emelgem en Ingelmunster
aan de noordzijde van het kanaal.
Wat ons betreft moet het proces van het wijkontwikkelingsplan verder
zijn gang kunnen gaan. De aanleg van een fietspad op Wandel op de
Mandel is voor Groen! vanzelfsprekend verbonden met de (her)inrichting
van de Baronstraat en Prinsessestraat.
We zijn natuurlijk voor méér fietspaden, maar vinden het weinig
waarschijnlijk dat de Vlaamse overheid gaat investeren in een fietspad
aan de noordzijde terwijl er fietspaden liggen aan de zuidzijde langs
het kanaal, langs de Gentsesheerweg en langs het spoor tussen VTI en
Dirk Martenslaan.
Een goede verbinding met Ingelmunster is belangrijk, maar een goede
verbinding met Roeselare is al minstens even belangrijk. Het fietspad
naar Roeselare is onderbroken door de aanleg van een containerterminal,
nu moet je er dwars door een industriezone fietsen. Aan de noordzijde
werd alles opgeofferd voor de aanleg van een nieuwe weg voor de nieuwe
industrieterreinen. Daar zijn geen mogelijkheden meer. De Vlaamse
dienst Waterwegen en Zeekanaal is van mening dat een kanaal dient voor
de economische ontwikkeling. Die visie zorgt er nu voor dat de aanleg
van een fietspad tussen Brugstraat en Mandelstraat (voorlopig) uit
blijft. Andere diensten pleiten terzelfdertijd voor de recreatieve
ontwikkeling langs het kanaal.
Groen! pleit voor een doordachte aanpak met ruimte voor recreatieve en
economische activiteiten langs het kanaal. Delen van het kanaal zonder
fietspad en andere met fietspaden aan beide zijden hebben weinig waarde
voor de fietser.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.