13 jul 2010

gemeenteraadszitting 28 juni 2010

In de commissie Sociale Zaken van 15 juni en de laatste gemeenteraad voor de zomerstop werd de rekening 2009 van het OCMW gepresenteerd. De belangrijkste investeringen voor 2009 waren de aankoop van het Patersdomein, de uitbreiding van de Plataan en renovatiewerken aan het Vijverhof, samen goed voor zo'n 1 miljoen euro.Van 372 dossiers heeft de sociale dienst nog tegoeden, 76 dossiers daarvan zijn in een collectieve schuldenregeling. Bijna 500 gezinnen zitten in budgetbeheer. 63% van de werkingskosten van het Izegemse OCMW gaat naar lonen, sociale lasten en pensioenen van de ongeveer 300 personeelsleden. Het grootste werkingsbudget van het OCMW gaat naar De Plataan namelijk 7,2 miljoen euro.

124 personen leven van een leefloon in Izegem, 74 daarvan zijn jonger dan 25 jaar en 15 zijn niet-Belgen. Een opvallende trend is dat steeds meer jongeren van een leefloon genieten. Zij dienen wel een contract te ondertekenen dat ze werk zullen zoeken en maatschappelijk opnieuw integreren. 44 personen werden in een tewerkstelling artikel 60 geplaatst om met de sociale zekerheid in regel te komen.

Verder ging de financiële steunverlening vooral naar toekenningen aanvullende financiële steun, toekenningen huurtoelages, dossiers verwarmingstoelagen, huurwaarborgen en dossiers met tussenkomst medische kosten (medische, hospitalisatie of farmaceutische kosten).

Nog in 2009 werd het lokale dienstencentrum De Leest opgestart. Via www.deleest.be kan je je abonneren op 't Leesgenot. Het boekje kunt u ook afhalen bij het Lokaal Dienstencentrum De Leest maar ook op het Stadhuis, in de Bibliotheek, de sportdienst, bij de huisartsen, mutualiteiten, in een aantal winkels,..

Groen! Izegem wenst je een deugddoend verlof.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.