03 sep 2014

Gemeenteraad 1 september 2014

Op de 1e gemeenteraad met als voorzitter onze Minister President Geert Bourgeois, kreeg elke partij de kans om een woordje te richten ter attentie van de MP. Hierbij willen we u de tussenkomst van Filip Lombaert, de fractieleider van het kartel Spa-Groen niet onthouden: "Mijnheer de Minister PresidentBeste collega GeertBeste aanwezigen

Voorzitter, collega, de sp.a-groen fractie feliciteert je met je nieuwe functie als Minister president. Gemeenteraadslid, schepen, voorzitter van jouw partij, minister en ?minister president. Uw politieke traject is lang, met verkiezingsoverwinningen en politieke mandaten.

Een Izegemnaar als Minister President, niemand deed het u al voor, een unicum dat wellicht lang unic zal blijven.

Heel veel inwoners zullen fier zijn dat een Izegemnaar, iemand van hen, minister president is.Ongetwijfeld zullen er ook heel wat Izegemnaren zijn die iets of veel verwachten van hun minister president.Mensen op wachtlijsten voor een zorginstelling, kinderopvang,?.verwachten een oplossing.Velen maken zich ook zorgen over wat komt. De aangekondigde verhoging van het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs, duurdere kinderopvang, duurder openbaar vervoer? water en elektriciteit worden duurder. Onze partijen sp.a en Groen zullen blijven ijveren voor een samenleving waarin gestreefd wordt naar gelijke kansen voor iedereen, voor een evenwichtige spreiding van de welvaart, een duurzaam beleid, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  Maar dat?. zal wel blijken in het parlement wanneer de discussie daar gevoerd wordt de komende weken.

Maar laat het mij vooral hebben over het lokale niveau, waar wij rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn als gemeenteraad. Hierbij enkele vragen waar we nu al mee worstelen.In de regeerverklaring kondigde u aan dat het provinciaal niveau wordt afgeslankt. De persoonsgebonden materies: welzijn, sport, cultuur,. verdwijnen bij de provincies.

Dat zal zijn invloed hebben op het lokale beleid, de intergemeentelijke samenwerkingen,?.Of Vlaanderen of de gemeenten die taken overnemen weten wij nu nog niet, wat we wel weten is dat dit geld gaat kosten. Misschien minder, dat zal nog moeten blijken. Maar zullen er extra middelen gaan naar de gemeenten voor extra bevoegdheden? Het blijft voorlopig allemaal vaag. Lokaal hebben we concrete dossiers. Wolvenhof bv o.a. de provinciale gebiedswerking zou naar Wolvenhof komen, gaat het Gewest dat straks overnemen? Of krijgt Izegem de factuur gepresenteerd voor de renovatie van het kasteel?Wat met provinciale instellingen, zoals Het Venster.

En tot slot wil ik ook even herinneren aan een vraag die al lang op tafel ligt. Kan Izegem erkend worden voor de centrumfunctie die het vervult?

De Izegemse burger en het Izegemse bestuur verwachten een en ander. Uw verantwoordelijkheid is op vandaag verpletterend.  U bent niet verantwoordelijk voor uw departement en medeverantwoordelijk voor de rest maar u draagt nu de volledige verantwoordelijkheid voor de uitspraken, de politieke beslissingen, de uitschuivers en de politieke gedragingen van uw hele regeringsploeg. We wensen u daarbij het beste.

Nogmaals proficiat en wij kijken uit naar de resultaten voor Izegem en de bevolking.

Filip Lombaert, namens Spa-Groen"

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.