13 sep 2016

Geen Chinees geld voor EANDIS

Het voorstel om een vertegenwoordiger aan te duiden met een mandaat voor de algemene vergadering van Eandis is geen punt om even snel af te handelen. Er wordt een kapitaalverhoging voorgesteld, waarbij een Chinees overheidsbedrijf 14% van de aandelen verwerft in het distributienetwerk. We mogen het belang daarvan niet onderschatten. Onselektriciteitsnet

wint immers aan belang

Leven zonder elektriciteit is vandaag haast ondenkbaar. In de toekomst wordt het elektriciteitsnetwerk nog belangrijker door de omslag van fossiele en nucleaire energie naar duurzame bronnen zoals zon, wind en water die elektriciteit produceren die gedistribueerd moet worden.


Vandaag is het distributienetwerk eigendom van de gemeenten, die er na vele jaren in slaagden om Electrabel uit te kopen zodat het netwerk zuiver in publieke handen is. Daar zou nu snel terug verandering in komen. Een chinees staatsbedrijf bracht een agressief bod uit op een deel van de aandelen en zet daarmee de lokale aandeelhouders onder druk.
 

Groen vindt het geen goed idee om 14% van de aandelen te verkopen aan het reusachtig Chinees staatsbedrijf 'State Grid Corporation of China' het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld en tout court een van de grootste bedrijven ter wereld. Het Chinese bedrijf betaalt daarvoor 800 miljoen euro.

Geen goed idee om diverse redenen:

1. Democratische en strategische redenen:

 • Het stroom-en gasnet in onze steden en gemeenten is de ruggengraat van de Vlaamse energieverdeling: na 3 oktober zal Eandis - wanneer zeven distributiebedrijven opgaan in Eandis Assets ? goed zijn voor tachtig procent van het Vlaamse distributienet. Zo'n net is voor de samenleving, essentiële infrastructuur. De kosten voor dat netwerk maken nu al een groot deel uit van de factuur die u maandelijks betaalt.?
  Het stroomnet zal nog aan belang winnen. Eandis zal immers ook een cruciale rol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie, de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie.  
 • Moeten we een reusachtig Chinees staatsbedrijf zeggenschap geven over dingen die belangrijk zijn voor ons allen? Moeten Chinezen mee bepalen hoeveel wij betalen voor onze stroom? We stellen die vraag vanuit democratisch én vanuit strategisch oogpunt. China schermt geregeld zijn strategische sectoren af voor buitenlandse investeerders. Moeten wij dan Chinese staatsbedrijven zeggenschap geven over onze essentiële infrastructuur? Wij zijn van oordeel van niet

2. Maar dat zijn niet de enige redenen, er zijn ook financiële redenen:

 • De nieuwe aandeelhouder krijgt het recht om eruit te stappen wanneer het moeilijk wordt of wanneer de beslissingen niet naar zijn zin verlopen. Bovendien worden de rechten van de meerderheidsaandeelhouder (steden en gemeenten) grondig uitgehold door het invoeren van de Bijzonder Bestuursbesluiten. Deze Bijzondere Bestuur Beslissingen gaan over zowat alles wat in een vennootschap belangrijk is: budgetten, investeringen, financieringsbeleid, tot zelfs de benoeming van het topkader. Daar bevindt zich de kern van een onstabiel partnerschap. Wanneer de meerderheid van de aandeelhouders, de steden en gemeenten, een andere beslissing willen dan de nieuwe partner dan kan deze opstappen.?
 • Het akkoord garandeert het Chinese State Grid een jaarlijks rendement van meer dan vijf procent. Dat betekent dat Eandis klanten, u en ik, via de facturen die we betalen elk jaar 40 miljoen euro naar China zullen brengen. Jaarlijks 40 miljoen die weg gedraineerd wordt uit Vlaanderen, voor een activiteit die een publieke dienstverlening is
 • Het management van Eandis zegt dat het voor deze oplossing kiest om een stabiele situatie te scheppen. Klopt dat wel? Het akkoord stipuleert immers dat State Grid eruit kan stappen telkens een beslissing hen niet zint. Bovendien met de garantie dat ze de centen die ze er nu in stoppen terugkrijgen. Wat als ze eruit stappen? Wie gaat de Chinese investeerder dan uitbetalen?  

?Redenen genoeg om dit niet goed te keuren en andere pistes te onderzoeken voor een kapitaalverhoging.

 • Waarom biedt de Vlaamse overheid haar eigen burgers niet de kans om te investeren in deze belangrijke infrastructuur? Op die manier veranker je het net in Vlaanderen. Bovendien bied je de Vlamingen kans op een interessante belegging in een tijd dat spaarboekjes niets opbrengen. Staat er geen 250 miljard euro geparkeerd  op spaarboekjes? Waarom moeten we verre Chinese investeerders een gegarandeerde meerwaarde bezorgen als er geld is in Vlaanderen?
 • Particuliere en industriële gebruikers zouden via coöperatieve vennootschappen kunnen toetreden, lokale financieringsgroepen zoals pensioenfondsen komen in aanmerking en ook de gemeenten kunnen hun aandeel verhogen.
 • Wij pleiten er dan ook voor om het energienetwerk van de toekomst in publieke en Vlaamse handen en te houden. Er zijn andere financieringsvormen mogelijk. Is het niet beter dat de burgers mee een stem verwerven in beslissingen over ons net? Over de prijzen die Eandis de burgers zal aanrekenen en over de aanpassing van het net aan hernieuwbare energie? Is dat niet het soort samenwerking dat de burger en de politiek dichter tot elkaar kan brengen en dat de kern zal uitmaken van de politiek 2.0?
 • De combinatie van gemeenten en een burgercoöperatie biedt voordelen. Gemeenten vertegenwoordigen àlle burgers: de opbrengsten kunnen dus ook iedereen ten goede komen. Een coöperatie van wakkere burgers zorgt ervoor dat de overige meerwaarde in Vlaanderen blijft en dat Eandis als een modern energiebedrijf ook mentaal dichter staat bij zijn eigenlijke eigenaren: u en ik.
 • Voorbeelden uit het buitenland (Hamburg, Shönau) tonen aan dat de burgers op die manier nauwer betrokken worden bij de energietransitie.

Diverse deskundigen en organisatie roepen daar ook voor op.

 • Jonathan Holslag, professor internationale politiek
 • Dirk Vande Poel (voorzitter Transitienetwerk Middenveld dat onder meer Gezinsbond, ACV, ABVV en BBL verenigt).
 • Climaxi ? Beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid
 • REScoop.Vlaanderen: Federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie
 • VEG ? Vereniging van Energiegebruikers

 

Dus:

Op het onderstaande voorstel van beslissing:


Geen goedkeuring te geven aan de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 3 oktober 2016:
1. Aanvaarding van toetreding van een B1 deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede)
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de deelnemers
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen

 
vraagt Groen dat de Izegemse vertegenwoordiger tegen de Chinese participatie in Eandis stemt en er aan de AV gevraagd wordt om nieuwe wegen te bewandelen om het nodige kapitaal bijeen te brengen.

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.