24 jun 2015

Fietsdiefstallen aanpakken is een prioriteit.

Op de gemeenteraad van 23 juni 2015 werd het lokaal veiligheidsplan goedgekeurd. Groen steunt dit plan en zorgde er mee voor dat de aanpak van fietsdiefstallen een prioriteit is. Op een eerste overleg werden cijfers gepresenteerd van inbraken, diefstallen, geweldplegingen,?. De aandacht gaat daarbij snel naar vechtpartijen, inbraken en drugsgebruik/handel. Terecht krijgen deze problemen aandacht, wie ermee geconfronteerd wordt ervaart het als een ernstige bedreiging. Voor Groen vielen ook de hoge cijfers op van het aantal fietsdiefstallen, zo'n 170 in 2013. Ruim 40% van alle inbreuken zijn diefstallen en inbraken waarvan 25% fietsdiefstallen. Bovendien is het een inbreuk die vaak ook niet wordt gemeld bij de politie en bijgevolg niet in de cijfers is opgenomen. Het aantal fietsdiefstallen ligt zeker hoger dan het aantal geregistreerde fietsdiefstallen. Het aantal fietsdiefstallen is de voorbije jaren terug gestegen. Alle gezinnen, zeker gezinnen met opgroeiende kinderen, zijn ooit wel eens het slachtoffer van één of meerdere fietsdiefstallen. Dit banaliseren zou een verkeerd signaal zijn, ook een fietsdiefstal creëert een onveiligheidsgevoel. Groen pleitte ervoor om van de fietsdiefstallen een prioriteit te maken. De vertegenwoordigers van andere partijen en politie waren het daarmee eens, fietsdiefstallen aanpakken wordt een prioriteit. De aanpak van woninginbraak en illegaal middelengebruik zijn de twee andere prioriteiten. Fietsdiefstallen aanpakken doe je op verschillende manieren. Preventie door fietsregistratie, met veilige fietsstallingen, opsporen gestolen fietsen,?

Opvallend is ook het hoge aantal gevallen van familiaal geweld. 40% van de geweldplegingen gebeuren thuis, in de familiale kring. Een 100-tal geregistreerde zaken in 2013. Eenieder heeft hier een taak, van hulpverleners tot buren om de ogen hiervoor niet te sluiten.
Een derde opvallend en stijgend cijfer zijn de woninginbraken, de aanpak ervan is dan ook een prioriteit.   

Wil je het volledige veiligheidsplan? Geef dan een seintje aan filip.lombaert@groen.be

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.