Eng onthaalbeleid

Hieronder vindt u de tussenkomst van Filip Lombaert op de Gemeenteraad van 30/05/2018 over het onthaalbeleid.

"Eindelijk.
Eindelijk is er iets dat “lijkt op” een onthaalbeleid.

De stappen voorwaarts die het onthaalbeleid zou moeten zijn, zijn ‘helaas’ eerder een stilstand of zelfs een achteruitgang.

Ik zal het eerst hebben over de inhoud, en daarna over het proces naar het onthaalbeleidsplan.

 

De grootste achilleshiel van het hele plan is de inhoud: een interpretatie van de taalwetgeving die in geen enkele andere stad wordt gebruikt en zo van de pot gerukt is dat een degelijke werking van onze diensten die in aanraking komen met anderstalige nieuwkomers, gehypothekeerd wordt.

Waarover gaat het? Het gaat over contacttaal. Dit is een taal die zowel de anderstalige nieuwkomer als de ambtenaar spreken, bijvoorbeeld Engels of Frans. Dit mag, onder een aantal voorwaarden, gebruikt worden. Dat heet hoffelijk zijn. En klantgericht. En laagdrempelig. Hoe het nu wordt voorgesteld om met contacttaal om te gaan is dat totaal niet.

 

In het voorstel van besluit staat letterlijk het volgende: “Volgende resultaten kunnen geboekt worden: Punt 1: De stad gebruikt het systeem sociaal tolken en vertalen”

De stad maakt helemaal geen gebruik van sociaal tolken, dat werd bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag. Dit zijn foute conclusies, maar wat erger is, dit is slechte dienstverlening. Als sociaal tolken al zou toegepast worden, voldoet het niet aan uw doelstelling om laagdrempelig, efficiënt en effectief te werk te gaan.
Je kan niet stellen dat een tolk steeds een oplossing is. Er zijn niet steeds tolken beschikbaar en de kwaliteit van een gesprek met telefoontolk ligt een heel pak lager dan een gesprek in een contacttaal.

En… Hoe moet een medewerker van de dienst vreemdelingen een volgende afspraak maken met een klant, als die zelfs geen contacttaal mag gebruiken? Deze manier van werken staat compleet los van de realiteit.

En in de marge: hoe gaat u dit controleren? Als iemand in een kantoor Engels of Frans, of wie weet zelfs Duits gebruikt, wordt die daarvoor afgeluisterd?

Kortom, het is een voorstel dat nergens op slaat.

 

Ten tweede: Wij stellen ons vragen bij hoe dit onthaalbeleidsplan tot stand is gekomen.

 Eén van de doelstellingen van het traject, was een gedragenheid bij de betrokken diensten. Hiervoor werd een heel traject afgelegd. Er werd vorming gevolgd, er was een gemandateerde werkgroep die met een voorstel kwam, …
Wij kunnen moeilijk geloven dat wat hier voorgesteld wordt, gedragen wordt door de eigen diensten, laat staan door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Tot onze grote verbazing stelden we vast dat er een wezenlijk en essentieel verschil zit tussen wat we hier te zien krijgen aan documentatie en wat op het CBS kwam op 23 april.

Wanneer je het document “Taalafspraken Mondelinge Communicatie Stad Izegem CBS20180423”, wat voorlag op het schepencollege vergelijkt met “Taalafspraken Mondelinge Communicatie Stad Izegem GR20180529”, dan ziet u een wezenlijk verschil tussen die 2 documenten. Heel de paragraaf over contacttaal is verdwenen, een halve bladzijde over het gebruik van contacttaal. Onder welke voorwaarden contacttaal kan gebruikt worden, wat de aandachtspunten zijn. Dit alles verdween uit de nota die op het CBS kwam en daar is goedgekeurd.

Bovendien komt dit document van een externe dienst, de Vlaamse dienst inburgering en integratie. Beide versies van de nota dateren van 3 april. Heeft de dienst inburgering en integratie twee documenten gemaakt dezelfde dag?? Of is de nota van die externe dienst  gecensureerd voor hij op de GR komt?

 

Wij stellen de schepen dan ook volgende vragen:

 • Hoe zag het traject er uit dat leidde tot dit voorstel “Taalafspraken Mondelinge Communicatie Stad Izegem”?
 • Wat was uw rol en aanwezigheid hierin? Welke vergaderingen woonde u hierover bij? Volgde u eventueel opleidingen hierover?
 • In hoeverre steunen de betrokken diensten het voorstel “Taalafspraken Mondelinge Communicatie Stad Izegem”?
 • Welke afspraken werden op 3 april met het Agentschap Integratie en Inburgering gemaakt?
  • Hoe verklaart u het verschil in documenten tussen wat op het CBS van 23 april kwam en wat hier vandaag voor ligt?
  • Zijn de documenten van een andere overheid aangepast? Zoja, vindt u dat correct?
  • Vindt u het schrappen van essentiële inhoud uit een document van een andere overheid in overeenstemming met behoorlijk bestuur waarbij transparant wordt gewerkt en correcte informatie wordt verschaft aan de gemeenteraad?
 • Hoe zal dit voorstel de laagdrempeligheid, efficiëntie en effectiviteit van de diensten verhogen?

 

Wij stellen het volgende amendementen voor:

 • Origineel document “Taalafspraken Mondelinge Communicatie Stad Izegem” (cfr CBS 20180423) met bijhorend beslissingsmodel"

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
 • Balder Clarys
  published this page in Programma 2018-05-30 07:47:23 +0200