21 mrt 2017

Bestelwagens op diesel? Niet meer van deze tijd!

Het komt zelden voor dat de gemeenteraad vraagt om een bestek aan te passen. Voor de twee bestekken die voorliggen op de gemeenteraad van 21 maart, vragen we om dat zeker te doen om volgende redenen.  gevolgen
De technische voorschriften voorzien enkel dieselmotoren van 2000cc. Op vandaag een vreemde keuze. De voor de volksgezondheid komen met de regelmaat van de klok in het nieuws. Diesels produceren teveel CO2, stikstofoxiden en fijn stof. Vervuilende diesels worden hoe langer hoe meer gebannen uit de grote steden. Onlangs nog in Antwerpen
 
Waarom dan nog diesels aanschaffen?
 
Er zijn alternatieven. Benzinemotoren, elektrische motoren en zeker niet te vergeten aardgas (CNG). De aardgasmotor is een steile klim bezig. De verkoop van diesels neemt heel snel afAardgas heeft belangrijke voordelen tov diesel. Ze stoten tot 95% minder fijn stof uit, 50% minder koolmonoxide (CO) en stikstofoxide (NOx) en tot 27% minder koolstofdioxide CO2. Ze stoten ook geen roet uit, noch kankerverwekkende stoffenTen opzichte van diesel rijdt je ook opmerkelijk stiller, schoner en vooral heel wat voordeliger. Daarop kom ik nog terug.  Op vlak van comfort en prestaties scoort aardgas net zo goed
 
Aardgas is een haalbaar en betaalbar alternatief. Aardgas tankstations komen er nu heel snel bij. 
 
En in tegenstelling met dat andere gas 'LPG' mag je met aardgas ook ondergronds parkerenEr zijn ook voldoende merken die CNG wagens aanbieden. Er zijn niet alleen personenwagens en lichte vrachtwagens op CNG, maar ook CNG vrachtwagens tot de zware huisvuilophaalwagens. 
 
Bovendien is aardgas ook economisch een goede keuze. Aardgas is 20 tot 30% goedkoper aan de pomp en de wagens verbruiken minder. En dan is er nog de verkeersbelasting. In de septemberverklaring 2016, kondigde de Vlaamse regering de vergroening van de verkeersbelasting voor bestelwagens aan. Per 01 juli 2017 worden in Vlaanderen alle bestelwagens op CNG vrijgesteld van verkeersbelasting. Dat is sinds vorig jaar al het geval voor gewone wagens. De vrijstelling voor elektrische en CNG-bestelwagens zal ook van toepassing zijn op reeds ingeschreven voertuigen.De hervorming van de verkeersbelastingen moet de Vlamingen aanzetten om bij de aankoop van een voertuig te kiezen voor een milieuvriendelijker model. Het zou dan ook vreemd zijn als wij als gemeentelijke overheid dit niet zouden volgen.
 
Groen vraagt daarom om het bestek aan te passen naar benzine, CNG of elektrische motoren. En indien nodig, om het bestek terug te agenderen op volgende raad.
 
Toevoeging: op de gemeenteraad van 21 maart 2017 werd dit voorstel goedgekeurd.
 
 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.