13 jan 2010

Begroting 2010

De gemeenteraad sloot 2009 af met veel cijfertjes: de begroting voor 2010. Maar ook voor wie niet van cijfers houdt is het een hoogtepunt in een politiek jaar. Waar gaan de euro's volgend jaar naar toe? Stijgen de belastingen? Wat dat laatste betreft kunnen we je meteen geruststellen, de aanslagvoeten blijven gelijk. Begroting of sneeuwruimen? De begrotingsbespreking leverde weinig vuurwerk, de oppositie had meer oog voor de besneeuwde wegen. Het gehakketak over het sneeuwvrij maken van wegen werkte raadslid Filip Lombaert zodanig op de heupen dat hij er in het vragenkwartiertje op terug kwam en aandacht vroeg voor het ruimen van fietspaden. Toen de straten al lang vrij lagen, lag er op de aanpalende fietspaden nog sneeuw en ijs. De aanpak van fietspaden is voor Groen! prioritair op het strooien in woonwijken (wat sommige leden van de oppositie vragen), of niet soms?


Begroting 2010

De begroting 2010 geeft verder uitvoering aan de beleidsnota 2006-2012. We blijven investeren in een stad waar het goed is om te wonen. Een stad met een sociaal leefklimaat, waar het verenigingsleven gestimuleerd en ondersteund wordt.

Waar het een trend is bij nogal wat steden om via city marketing de stad te promoten met dure reclamecampagnes, wordt onze stad continu gepromoot door wat er te beleven is op ontspannend, cultureel en sportief vlak. Van kerstmarkt tot muziekfestival, van internationaal volksdansfestival tot Izegem koers. Een samenspel van vrijwillige inzet en ondersteuning van de stad. Le joie de vivre van de Izegemnaar straalt uit op de regio. Na het sport- en cultuurcentrum in Kachtem opende de Leest op 18 dec. zijn deuren.
In 2010 wordt geïnvesteerd in een turnhal, de heraanleg van de Grote Markt en de Roeselaarsestraat. Maar ook in bescheidener en daarom misschien minder opvallende infrastructuur, zoals in skate-infrastructuur, in nieuwe rekken voor de bibliotheek.

Maar er zijn ook opnieuw investeringen gepland die besparingen moeten opleveren voor alle jaren die volgen.
Het proefproject openbare verlichting van de voorbije maanden resulteert komend jaar in een dimmingproject waarvoor €100.000 is voorzien. Daarnaast is nog €130.000 voorzien om energie te besparen, zoals voor de vervanging van 2 oude stookketels en er komen zonnepanelen op 3 stadgebouwen. Daarnaast is er ook €90.000 voorzien voor de vervanging van het schrijnwerk van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. De vernieuwde kerstverlichting met LED's zorgt voor een besparing van 6000 euro. En de stad kiest net als vorig jaar terug voor 100% groene stroom.

De geleverde inspanningen van de voorbije jaren werden onlangs nog duidelijk uit een onderzoek van VTM in samenwerking met Eandis en Infrax.
Izegem staat er op de 25e plaats op 308 gemeenten, in de lijst van groenste gemeente. Een van de parameters bij dit onderzoek is de energie die gemeenten bespaard hebben (berekend aan de hand van premies die gemeentes uitreiken aan hun inwoners), een andere parameter is de hernieuwbare en groene stroom die gemeenten produceren.

Ook bij de gewone uitgaven (zeg maar de werkingskosten) worden inspanningen geleverd om te besparen, zoals centralisatie van diverse aankopen (magazijn, kuisproducten, affiches en drukwerk?)
De oppositie had dan ook weinig op deze begroting aan te merken.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.