16 jun 2011

Als een goede huisvader of moeder

Naast de serieuze verkavelingkoorts kwam ook de rekening van de stad van 2010 op de agenda van vorige gemeenteraad. De rekening van 2010 is afgesloten met een

positief saldo van 3,5 miljoen euro. Dat is gedeeltelijk te danken aan een lagere dotatie voor het zuinige OCMW en een hogere winstuitkering van ETIZ.

Het is goedkoop wonen in Izegem : het KI
(Kadastraal Inkomen) van woningen is laag geschat, sport- , jeugd- en
cultuurinfrastructuur is gratis of zeer goedkoop, bovendien blijven de
belastingen laag in vergelijking met provincie en gewest.

Voor het tweede jaar op rij kost de politie ons
meer dan het OCMW. Het is duidelijk dat er bij de politie een andere financiële
cultuur heerst. De kosten voor politie zijn in 5 jaar tijd met 25% gestegen. In
het OCMW heerst een zuinig beleid zonder een inboeten aan kwaliteit.

De stad is spaarzaam, dat uit zich in weinig
werkingskosten en toch is de stad ook zeer vrijgevig en sociaal. Het verenigingsleven
bloeit mede dankzij hoge subsidiëring. Er is een overvloed aan
huisvestingspremies, er is de vrijetijdspas, er zijn vele investeringen op
allerlei vlak. Denk maar aan de drukbezochte Leest, de stadskernvernieuwing,
het wagenpark, ...

Dat alles zonder een erkenning als centrumstad
van het Gemeentefonds en de Vlaamse Overheid.

Waakzaamheid blijft echter geboden: de
toekomstige leninglast, de stijging van de personeelskosten, de pensioenen. Laat ons zeggen dat het "Grenzeloos Inspirerend"
is om verder als een goede huisvader de portemonnee van de stad te beheren.

Een bijzondere dank ook aan de ontvanger en
zijn financieel team voor het professioneel voorleggen van de rekening 2010.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.