15 dec 2016

30 vensters op Izegem

De Izegemse meerderheid heeft steeds alles uitgesteld tot na VISIE2030 (eerst moesten we wachten op de beleidsverklaring, dan werd gezegd dat de daar aangekondigde voorstellen nog niet zeker waren, omdat gewacht werd op de meerjarenplanning van december 2013, bij de meerjarenplanning werd dan weer verwezen naar VISIE2030 en bij de voorstelling van de negen voorstellen VISIE2030 werd aangekondigd dat de burger zou kunnen kiezen. Uiteindelijk ging men uitdrukkelijk voorbij aan de door de burger gemaakte keuzes en werden slechts twee van de negen voorstellen weerhouden). Bij de begroting 2017 moeten we nu vaststellen dat bijvoorbeeld een evt. aankoop van het Blauwhuis (dat één van die twee voorstellen was) niet vermeld staat in de begroting. Het investeringsritme van de meerderheid is opvallend laag.

Dit deed ons, fractieleiders van Open VLD Geert Leenknecht, Groen Filip Lombaert en CD&V, Peter Defreyne, tot de vrees komen dat deze legislatuur een verloren legislatuur zal zijn van stilstand en immobilisme.

Teneinde alsnog de legislatuur beleidsmatig te 'redden' en niet volledig verloren te laten gaan, hebben we spontaan met de drie oppositiepartijen Open VLD, GROEN en CD&V, samen gezeten om een aantal zeer concrete en 'kleine' (met beperkte budgettaire impact) voorstellen te doen. Niet dat we geen visie hebben om voorstellen met grote budgettaire impact te doen, maar we erkennen de meerderheid daarin, in die zin dat finaal de meerderheid dergelijke keuzes moet maken. Dit samenzitten is zeer goed en constructief verlopen, en vooral zeer productief omdat we zeer tevreden zijn met het eindresultaat, dat we nu aan de pers kunnen voorstellen (30 vensters, zijnde 31 voorstellen) en als interpellatie zullen indien op de begrotingsgemeenteraad van dinsdag 20 december.

In De Weekbode van vorige week lazen wij dat vooral het niet verhogen van de belastingen hét kenmerk van de begroting 2017 is. Welnu: buiten de opcentiemen personenbelasting en onroerende voorheffing, die niet wijzigen, heeft deze meerderheid in het begin van de legislatuur ALLE andere belastingen verhoogd. De Izegemnaar betaalt dus MEER. Maar omgekeerd, investeert de meerderheid in huidige legislatuur veel minder van wat in vorige legislatuur geïnvesteerd werd. De Izegemnaar betaalt dus meer om beduidend MINDER te krijgen.

Het is dus niet slecht om toch enkele voorstellen te doen die van onze stad een centrumstad kunnen maken of houden

BIJLAGEN:
30venstersopizegemcentrumstad_def.pdf

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.